WMB w Pyskowicach SA
ul. Wiejska 26, 44 -120 Pyskowice
Tel. 32 234 06 94

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

O Firmie

WMB w Pyskowicach SA (dawne Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gliwicach SA), jako przedsiębiorstwo państwowe,  powstało  z dniem 1 stycznia 1992r. na podstawie Zarządzenia nr 433 Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej. Przedsiębiorstwo zajmowało się szeroko rozumianymi robotami drogowymi oraz produkcję mieszanek mineralno – asfaltowych. W dniu 12 marca 1999r. na mocy aktu komercjalizacji przekształcono przedsiębiorstwo w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  W tej strukturze własnościowej spółka działała do  27 stycznia 2011r. W tym dniu doszło do sprzedaży 85%  udziałów należących do Skarbu Państwa na  rzecz Pana Mirosława Kalickiego. Od dnia 19 września 2011 roku firma jest spółką akcyjną.

Od 2014 roku dominującym przedmiotem działalności firmy jest produkcja szerokiej gamy mieszanek mineralno - asfaltowych. Ponad 20 – letnie doświadczenie zarówno w produkcji MMA jak i w wykonawstwie w połączniu z nowoczesną, w pełni skomputeryzowaną wytwórnią mas bitumicznych pozwala nam na oferowanie naszym klientom produktów spełniających normy jakościowe w konkurencyjnej cenie.  Proces technologiczny podlega kontroli w ramach certyfikowanego systemu zakładowej  kontroli produkcji  (ZKP). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 
For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting